Overzicht van Biologische Keurmerken

Overzicht van Biologische Keurmerken:

Het logo AB is het eigendom van het Franse landbouwministerie. Het label Biologische Landbouw wordt aan de producten toegekend die minstens 95% bestanddelen afkomstig van de biologische landbouw bevatten. Het betreft de landbouwproducten en de voedingswaren.
Meer.
ECOCERT is een instantie van controle en certificatie, waarvan de activiteit om die reden door de Overheid en de wetgeving begeleid wordt. Ecocert controleert de naleving van de lastenboeken door aangekondigde jaarlijkse bezoeken en onaangekondigde op elk moment mogelijke bezoeken om de installaties, percelen, gebouwen, vervaardigingmethoden bestanddelen, boekhouding, verpakking, vervoer enz. te controleren.
Meer.
Het label Nature et Progrès is meer eisend dan het label Biologische Landbouw. Hij betreft de voedingsmiddelen en, sinds 1998, de kosmetiek. Nature et Progrès is een vereniging die landbouwproducenten, kosmetiekfabrikanten en verbruikers groepeert. Hun doel is producten te vervaardigen die de wetten van de natuur eerbiedigen en zo weinig mogelijk synthese-elementen gebruiken.Het verkrijgen van het label is gebonden aan controles die door een onafhankelijke instantie verricht worden.

De gewaarborgde kosmetiekproducten bevatten noch petrochemische
samenstellingen, noch syntheseproducten, noch parfums of synthetische
kleurstoffen. De plantaardige bestanddelen zijn uiteraard biologisch.

Het lastenboek betreft eveneens het milieuvriendelijk beheer van de productie.
Meer.
Nature et Progrès Belgique

In maart 2000 door de Europese Commissie gecreëerd, ” Biologische landbouw – Controlestelsel CE” [Verordening (EEG) Nr 2092/91] om vrijwillig gebruikt te worden door de producenten, zodra de inspectie aangetoond heeft dat hun methoden en hun producten voldoen aan de voorwaarden van de EG-regelgeving. De verbruikers die producten kopen die van dit logo voorzien zijn, zijn verzekerd dat ze minstens 95% bestanddelen bevatten die op biologische wijze geproduceerd werden.
Meer.
BDIH is de bondsvereniging van de Duitse commerciële en industriële ondernemingen voor de geneesmiddelen, dieetproducten, voedselcomplementen en lichaamsverzorgingen. Deze ondernemingenvereniging, gecreëerd in 1951, heeft een werkgroep die zich wijdt aan de natuurlijke kosmetiek en in 2001 de criteria voor het label “gecontroleerde natuurlijke kosmetiek” bepaalde.

De kosmetische producten worden door onafhankelijke controle-instituten gekeurd.Voor de plantaardige bestanddelen, richt de keus zich naar biologische teelt wanneer de bestanddelen in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn.

Het label verbiedt de tests op dieren en het gebruik van bestanddelen afkomstig van dode dieren. De gelabelliseerde kosmetiek bevat noch synthetische kleurstoffen, noch synthetische parfums, noch silicone of bijproducten van petroleum.
Meer.

De Franse beroepsvereniging Cosmebio, die hoofdzakelijk kosmetiekfabrikanten groepeert, heeft in 2002 een label voor natuurlijke kosmetiek opgesteld. De controle wordt verricht door onafhankelijke en erkende waarborginstanties zoals Ecocert .

Het label Cosmébio ECO garandeert:

– minstens 95% natuurlijke bestanddelen.

– minstens 5% biologische bestanddelen op het eindproduct.

– en 50% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

Het label Cosmébio BIO garandeert:

– minstens 95% natuurlijke bestanddelen.

– minstens 10% biologische bestanddelen op het eindproduct.

– en 95% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

De verboden bestanddelen in de gelabelliseerde producten Cosmebio zijn siliconen (verontreinigende stoffen), GGO, synthetische conserveermiddelen, kleurstoffen of parfums evenals de bestanddelen afkomstig van petroleum.

Er is een verdraagzaamheid van 5% synthetische bestanddelen die in een beperkende lijst worden gekozen. De vervaardigingprocédés moeten milieuvriendelijk zijn. Tests op dieren zijn verboden. Het label Cosmebio is het minst eisend van de labels voor natuurlijke kosmetiek. Dit label garandeert niet dat de kosmetiek volkomen natuurlijk of volkomen biologisch is.
Meer.

De producten gelabelliseerd Demeter eerbiedigen het lastenboek van biologische landbouw plus de criteria van de biodynamische landbouw. Het label betreft eveneens de kosmetiek waarvan de componenten Demeter gelabelliseerd zijn.

Het label Demeter is internationaal. De producenten worden gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instanties zoals Ecocert.
Meer.

Fairtrade is het logo van de rechtvaardige handel die gebaseerd is op het idee dat wie werkt recht heeft op een rechtvaardig loon dat hem, net als zijn familie, een bestaan waarborgt overeenkomstig met de menselijke waardigheid. Het hele systeem berust op verschillende grote principes van duurzame ontwikkeling: een decente aankoopprijs aan de producent, de voorfinanciering van de bestellingen, duurzame betrekkingen tussen economische partners, de waarborg van de fundamentele rechten van werknemers, de transparantie in de oorsprong van het product en de
verschillende stappen van zijn verhandeling, een milieuvriendelijke productie en tenslotte (en vooral) kwaliteit producten voorgesteld aan de verbruikers.
Meer.
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) is de internationale namenlijst van de kosmetische bestanddelen. Deze namenlijst werd in 1973 ontworpen en wordt bijgehouden door CTFA
( Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), Amerikaanse vereniging die fabrikanten van kosmetiek groepeert. In Europa is zijn gebruik verplicht voor de kosmetiek sinds 1998: alle kosmetiek moet op haar verpakking de volledige lijst geven van haar bestanddelen, in afnemende orde en onder hun benaming INCI.

De aanwijzing van alle bestanddelen maakt het mogelijk te weten wat de kosmetiek juist bevat en die samenstellingen te vinden die allergieën kunnen veroorzaken. De namenlijst INCI is in twee talen geschreven: het Latijn voor de uittreksels van planten en het Engels voor de namen van moleculen en de gebruikelijke namen. Per overeenkomst, worden de geparfumeerde bestanddelen onder de naam “parfum” gegroepeerd, zonder ze uitvoerig te beschrijven. De kleurstoffen worden door een “Color Index” aangewezen die wordt geschreven CI gevolgd door een getal van 5 cijfers.

Voor meer informatie:

http://www.ncv-cosmetica.nl/pages/view.php?page_id=128

http://www.oshun.ca/inci.html (EN)

De Humane Cosmetics Standard (HCS) is wereldwijd de enige internationale referentie voor toiletartikelen of cosmetische producten “niet getest op dieren”. Deze norm kwam tot stand in 1998 door een internationale coalitie van organisaties van verschillende landen van de Europese Unie en Noord-Amerika voor de bescherming van dieren, met inbegrip van de Europese Coalitie om op te houden met dierlijke experimenten.
Meer.
De producten met deze label (Astma-Allergi Forbundet) zijn gecertificeerd niet-allergischwerkend, dit gebaseerd op de lijst van cosmetica ingredienten die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Meer.

( Bron: Santi-shop.eu )

Advertenties