NaTrue – één keurmerk voor natuurcosmetica binnen Europa?

De toonaangevende Europese firma’s voor natuurlijke cosmetica hebben de oprichting van NaTrue bekendgemaakt. Dit is een nieuwe organisatie met als belangrijkste doelstellingen het lobbyen voor de belangen van kwaliteitsproducenten van natuurlijke cosmetica en het verzekeren van een duidelijke kwaliteitsstandaard voor de toekomst. NaTrue vertegenwoordigt in Brussel de belangen van producenten van natuurlijke cosmetica en doet tevens dienst als internationaal platform en netwerk voor de industrie. De groep bepleit een heldere wettelijke definitie van natuurlijke cosmetica en van overeenkomstige, nauwkeurige criteria voor de etikettering van producten en het gebruik van de begrippen ‘bio’ en ‘organisch’.

NaTrue keurmerk

NaTrue keurmerk

Een kwaliteitsinitiatief van de pioniers in natuurlijke cosmetica. De toonaangevende pioniers op het gebied van natuurlijke cosmeticaproducten in Europa (Laverana/Lavera, Logocos/Logona, Primavera, Santaverde, Wala/Dr. Hauschka en Weleda) voelen zich door hun lange traditie in deze industrie bijzonder verantwoordelijk voor de kwaliteitsnormen. Met dit voor ogen vormden de producenten in de herfst van 2007 gezamenlijk de “European Natural and Organic Cosmetics Interest Group E.E.I.G.” die nu in Brussel onder de naam NaTrue de belangen behartigt van de natuurlijke cosmetica-industrie.

NaTrue is een Europees initiatief

NaTrue is een Europees initiatief

NaTrue is een Europees initiatief. Naast een industriebreed platform voor de ontwikkeling van normen is het een netwerk van natuurlijke cosmeticafirma’s die allemaal werken op basis van dezelfde ethische en ecologische principes. Deze lobby vertegenwoordigt de belangen van natuurlijke cosmeticaproducenten bij de totstandkoming van toekomstige regelgeving in Europa en de rest van de wereld. Dit omvat onder meer het uitwerken van bindende regels voor het gebruik van de begrippen ‘natuurlijke cosmetica’ en ‘bio-/organische cosmetica’ binnen de EU, wat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van een internationaal erkend etiketteringssysteem. Een andere belangrijke missie van de groep is ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van hoogwaardige natuurlijke grondstoffen, essentiëel voor de productie van natuurlijke cosmetica, niet onbedoeld in gevaar wordt gebracht door wetswijzigingen van de hand van Europese instellingen en de EU-lidstaten.

De deelnemers aan NaTrue zijn ervan overtuigd dat uitgebreide en bindende normen die ten grondslag liggen aan het gebruik van het begrip ‘natuurlijke cosmetica’ en de criteria voor het mogen voeren van deze kwalificatie, in het beste belang zijn van consumenten, deelnemers aan de industrie en wetgevende instanties. Door de snelle toename van “natuurlijk georiënteerde cosmetica” en het vage gebruik van de begrippen ‘bio’ en ‘organisch’ bestaat er een dringende behoefte aan dergelijke helderheid. Doelen op de lange termijn zijn het vaststellen van bindende standaarden voor de kwaliteit van hoogwaardige natuurlijke producten en het proportioneren van organisch geproduceerde grondstoffen op de markt. Dit schept duidelijkheid voor consumenten en maakt het mogelijk tijdig marktbelemmeringen te onderkennen.

Een ander denkbeeld waar NaTrue-deelnemers voorstander van zijn, is het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit omvat onder meer een holistische kijk op kwaliteit, die een eerlijke productie van de grondstoffen vereist, evenals een milieuvriendelijke verwerking en, begrijpelijkerwijs, naleving van het verbod op dierproeven tijdens productontwikkeling en productie.

Het NaTrue-initiatief moet de positieve ontwikkeling van natuurlijke cosmetica veilig stellen – met als vooropgezet resultaat een verdere versterking van het vertrouwen van de consument in holistische natuurlijke cosmeticaproducten. De totale jaarlijkse verkoop van natuurlijke cosmetica wordt alleen al in Europa geschat op ongeveer een miljard euro.

Er zijn 3 labels van het NaTrue keurmerk: Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bio-Anteil, Biokosmetik:

Voor meer informatie kijk hier en hier.

Advertenties

Natuurlijke Cosmetica Keurmerken

Er zijn in Europa twee belangrijke instanties die richtlijnen hebben opgesteld voor natuurcosmetica: BDIH en ECOCERT. Daarnaast is er nog de vereniging Proefdiervrij.

Natuurlijke cosmetica keurmerken

Natuurlijke cosmetica keurmerken

BDIH
De Federatie van Duitse Industrie en Handelsondernemingen voor geneesmiddelen, reformwaren, voedingsupplementen en lichaamsverzorging heeft een richtlijn opgesteld die het begrip natuurcosmetica voor de gebruiker verheldert. In 1996 ontwikkelde de BDIH richtlijnen voor gecontroleerde natuurcosmetica.

De fabrikanten van de producten die het BDIH keurmerk dragen, hechten bij de productontwikkeling veel waarde aan moderne, natuurlijke en bijzonder huidvriendelijke verzorging. De behoedzame omgang met plantaardige werkstoffen en het in acht nemen van de nieuwste wetenschappelijke feiten, staan garant voor innovatieve, verzorgende en beschermende producten, die elke dag weer de natuur laten leven.

Gecontroleerde natuurcosmetica bevat bijvoorbeeld als natuurlijke grondstoffen: plantaardige oliën, vetten en wassen, kruidenextracten, bloemenwater, etherische oliën en aroma’s uit gecontroleerde biologische teelt.

Naast de zorgvuldige keuze met betrekking tot plantaardige grondstoffen, spelen de milieuvriendelijkheid van het product, het milieuvriendelijk vervaardigen van een product, de afbreekbaarheid van de grondstoffen op milieuvriendelijke manier en het inzetten van recyclebare verpakkingen een grote rol.

ECOCERT
Ecocert is een Franse controle en certificatie organisatie die zich richt op ecologische en organische productie van voedingsmiddelen, cosmetica en kleding.
ECOCERT heeft voor cosmetica richtlijnen opgesteld, die het gebruik van natuurlijke bestanddelen met een hoge ecologische kwaliteit stimuleren.

Producten met het BDIH of ECOCERT keurmerk verwerken natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige olie, vetten en wassen, kruidenextracten of etherische oliën en aroma’s uit gecontroleerde biologische verbouw of wildernis conform de richtlijn.

Van belang zijn hierbij:

  • het gebruik van een minimaal percentage natuurlijke ingrediënten;
  • zorgvuldige keuze van de verwerkte plantaardige grondstoffen;
  • ecologische verdraagzaamheid van ieder product;
  • milieu- en hulpbronbesparende productieprocessen;
  • biologische afbreekbaarheid van grondstoffen.
  • PROEFDIERVRIJ
    De vereniging Proefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van proefdieren. De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dierproeven. Wat niet wil zeggen dat wij tegen de gezondheid van mensen zijn. Proefdiervrij richt zich op politiek en wetenschap en informeert het publiek om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder dierproeven.