Overzicht van Biologische Keurmerken

Overzicht van Biologische Keurmerken:

Het logo AB is het eigendom van het Franse landbouwministerie. Het label Biologische Landbouw wordt aan de producten toegekend die minstens 95% bestanddelen afkomstig van de biologische landbouw bevatten. Het betreft de landbouwproducten en de voedingswaren.
Meer.
ECOCERT is een instantie van controle en certificatie, waarvan de activiteit om die reden door de Overheid en de wetgeving begeleid wordt. Ecocert controleert de naleving van de lastenboeken door aangekondigde jaarlijkse bezoeken en onaangekondigde op elk moment mogelijke bezoeken om de installaties, percelen, gebouwen, vervaardigingmethoden bestanddelen, boekhouding, verpakking, vervoer enz. te controleren.
Meer.
Het label Nature et Progrès is meer eisend dan het label Biologische Landbouw. Hij betreft de voedingsmiddelen en, sinds 1998, de kosmetiek. Nature et Progrès is een vereniging die landbouwproducenten, kosmetiekfabrikanten en verbruikers groepeert. Hun doel is producten te vervaardigen die de wetten van de natuur eerbiedigen en zo weinig mogelijk synthese-elementen gebruiken.Het verkrijgen van het label is gebonden aan controles die door een onafhankelijke instantie verricht worden.

De gewaarborgde kosmetiekproducten bevatten noch petrochemische
samenstellingen, noch syntheseproducten, noch parfums of synthetische
kleurstoffen. De plantaardige bestanddelen zijn uiteraard biologisch.

Het lastenboek betreft eveneens het milieuvriendelijk beheer van de productie.
Meer.
Nature et Progrès Belgique

In maart 2000 door de Europese Commissie gecreëerd, ” Biologische landbouw – Controlestelsel CE” [Verordening (EEG) Nr 2092/91] om vrijwillig gebruikt te worden door de producenten, zodra de inspectie aangetoond heeft dat hun methoden en hun producten voldoen aan de voorwaarden van de EG-regelgeving. De verbruikers die producten kopen die van dit logo voorzien zijn, zijn verzekerd dat ze minstens 95% bestanddelen bevatten die op biologische wijze geproduceerd werden.
Meer.
BDIH is de bondsvereniging van de Duitse commerciële en industriële ondernemingen voor de geneesmiddelen, dieetproducten, voedselcomplementen en lichaamsverzorgingen. Deze ondernemingenvereniging, gecreëerd in 1951, heeft een werkgroep die zich wijdt aan de natuurlijke kosmetiek en in 2001 de criteria voor het label “gecontroleerde natuurlijke kosmetiek” bepaalde.

De kosmetische producten worden door onafhankelijke controle-instituten gekeurd.Voor de plantaardige bestanddelen, richt de keus zich naar biologische teelt wanneer de bestanddelen in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn.

Het label verbiedt de tests op dieren en het gebruik van bestanddelen afkomstig van dode dieren. De gelabelliseerde kosmetiek bevat noch synthetische kleurstoffen, noch synthetische parfums, noch silicone of bijproducten van petroleum.
Meer.

De Franse beroepsvereniging Cosmebio, die hoofdzakelijk kosmetiekfabrikanten groepeert, heeft in 2002 een label voor natuurlijke kosmetiek opgesteld. De controle wordt verricht door onafhankelijke en erkende waarborginstanties zoals Ecocert .

Het label Cosmébio ECO garandeert:

– minstens 95% natuurlijke bestanddelen.

– minstens 5% biologische bestanddelen op het eindproduct.

– en 50% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

Het label Cosmébio BIO garandeert:

– minstens 95% natuurlijke bestanddelen.

– minstens 10% biologische bestanddelen op het eindproduct.

– en 95% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

De verboden bestanddelen in de gelabelliseerde producten Cosmebio zijn siliconen (verontreinigende stoffen), GGO, synthetische conserveermiddelen, kleurstoffen of parfums evenals de bestanddelen afkomstig van petroleum.

Er is een verdraagzaamheid van 5% synthetische bestanddelen die in een beperkende lijst worden gekozen. De vervaardigingprocédés moeten milieuvriendelijk zijn. Tests op dieren zijn verboden. Het label Cosmebio is het minst eisend van de labels voor natuurlijke kosmetiek. Dit label garandeert niet dat de kosmetiek volkomen natuurlijk of volkomen biologisch is.
Meer.

De producten gelabelliseerd Demeter eerbiedigen het lastenboek van biologische landbouw plus de criteria van de biodynamische landbouw. Het label betreft eveneens de kosmetiek waarvan de componenten Demeter gelabelliseerd zijn.

Het label Demeter is internationaal. De producenten worden gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instanties zoals Ecocert.
Meer.

Fairtrade is het logo van de rechtvaardige handel die gebaseerd is op het idee dat wie werkt recht heeft op een rechtvaardig loon dat hem, net als zijn familie, een bestaan waarborgt overeenkomstig met de menselijke waardigheid. Het hele systeem berust op verschillende grote principes van duurzame ontwikkeling: een decente aankoopprijs aan de producent, de voorfinanciering van de bestellingen, duurzame betrekkingen tussen economische partners, de waarborg van de fundamentele rechten van werknemers, de transparantie in de oorsprong van het product en de
verschillende stappen van zijn verhandeling, een milieuvriendelijke productie en tenslotte (en vooral) kwaliteit producten voorgesteld aan de verbruikers.
Meer.
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) is de internationale namenlijst van de kosmetische bestanddelen. Deze namenlijst werd in 1973 ontworpen en wordt bijgehouden door CTFA
( Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), Amerikaanse vereniging die fabrikanten van kosmetiek groepeert. In Europa is zijn gebruik verplicht voor de kosmetiek sinds 1998: alle kosmetiek moet op haar verpakking de volledige lijst geven van haar bestanddelen, in afnemende orde en onder hun benaming INCI.

De aanwijzing van alle bestanddelen maakt het mogelijk te weten wat de kosmetiek juist bevat en die samenstellingen te vinden die allergieën kunnen veroorzaken. De namenlijst INCI is in twee talen geschreven: het Latijn voor de uittreksels van planten en het Engels voor de namen van moleculen en de gebruikelijke namen. Per overeenkomst, worden de geparfumeerde bestanddelen onder de naam “parfum” gegroepeerd, zonder ze uitvoerig te beschrijven. De kleurstoffen worden door een “Color Index” aangewezen die wordt geschreven CI gevolgd door een getal van 5 cijfers.

Voor meer informatie:

http://www.ncv-cosmetica.nl/pages/view.php?page_id=128

http://www.oshun.ca/inci.html (EN)

De Humane Cosmetics Standard (HCS) is wereldwijd de enige internationale referentie voor toiletartikelen of cosmetische producten “niet getest op dieren”. Deze norm kwam tot stand in 1998 door een internationale coalitie van organisaties van verschillende landen van de Europese Unie en Noord-Amerika voor de bescherming van dieren, met inbegrip van de Europese Coalitie om op te houden met dierlijke experimenten.
Meer.
De producten met deze label (Astma-Allergi Forbundet) zijn gecertificeerd niet-allergischwerkend, dit gebaseerd op de lijst van cosmetica ingredienten die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Meer.

( Bron: Santi-shop.eu )

Advertenties

NaTrue – één keurmerk voor natuurcosmetica binnen Europa?

De toonaangevende Europese firma’s voor natuurlijke cosmetica hebben de oprichting van NaTrue bekendgemaakt. Dit is een nieuwe organisatie met als belangrijkste doelstellingen het lobbyen voor de belangen van kwaliteitsproducenten van natuurlijke cosmetica en het verzekeren van een duidelijke kwaliteitsstandaard voor de toekomst. NaTrue vertegenwoordigt in Brussel de belangen van producenten van natuurlijke cosmetica en doet tevens dienst als internationaal platform en netwerk voor de industrie. De groep bepleit een heldere wettelijke definitie van natuurlijke cosmetica en van overeenkomstige, nauwkeurige criteria voor de etikettering van producten en het gebruik van de begrippen ‘bio’ en ‘organisch’.

NaTrue keurmerk

NaTrue keurmerk

Een kwaliteitsinitiatief van de pioniers in natuurlijke cosmetica. De toonaangevende pioniers op het gebied van natuurlijke cosmeticaproducten in Europa (Laverana/Lavera, Logocos/Logona, Primavera, Santaverde, Wala/Dr. Hauschka en Weleda) voelen zich door hun lange traditie in deze industrie bijzonder verantwoordelijk voor de kwaliteitsnormen. Met dit voor ogen vormden de producenten in de herfst van 2007 gezamenlijk de “European Natural and Organic Cosmetics Interest Group E.E.I.G.” die nu in Brussel onder de naam NaTrue de belangen behartigt van de natuurlijke cosmetica-industrie.

NaTrue is een Europees initiatief

NaTrue is een Europees initiatief

NaTrue is een Europees initiatief. Naast een industriebreed platform voor de ontwikkeling van normen is het een netwerk van natuurlijke cosmeticafirma’s die allemaal werken op basis van dezelfde ethische en ecologische principes. Deze lobby vertegenwoordigt de belangen van natuurlijke cosmeticaproducenten bij de totstandkoming van toekomstige regelgeving in Europa en de rest van de wereld. Dit omvat onder meer het uitwerken van bindende regels voor het gebruik van de begrippen ‘natuurlijke cosmetica’ en ‘bio-/organische cosmetica’ binnen de EU, wat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van een internationaal erkend etiketteringssysteem. Een andere belangrijke missie van de groep is ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van hoogwaardige natuurlijke grondstoffen, essentiëel voor de productie van natuurlijke cosmetica, niet onbedoeld in gevaar wordt gebracht door wetswijzigingen van de hand van Europese instellingen en de EU-lidstaten.

De deelnemers aan NaTrue zijn ervan overtuigd dat uitgebreide en bindende normen die ten grondslag liggen aan het gebruik van het begrip ‘natuurlijke cosmetica’ en de criteria voor het mogen voeren van deze kwalificatie, in het beste belang zijn van consumenten, deelnemers aan de industrie en wetgevende instanties. Door de snelle toename van “natuurlijk georiënteerde cosmetica” en het vage gebruik van de begrippen ‘bio’ en ‘organisch’ bestaat er een dringende behoefte aan dergelijke helderheid. Doelen op de lange termijn zijn het vaststellen van bindende standaarden voor de kwaliteit van hoogwaardige natuurlijke producten en het proportioneren van organisch geproduceerde grondstoffen op de markt. Dit schept duidelijkheid voor consumenten en maakt het mogelijk tijdig marktbelemmeringen te onderkennen.

Een ander denkbeeld waar NaTrue-deelnemers voorstander van zijn, is het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit omvat onder meer een holistische kijk op kwaliteit, die een eerlijke productie van de grondstoffen vereist, evenals een milieuvriendelijke verwerking en, begrijpelijkerwijs, naleving van het verbod op dierproeven tijdens productontwikkeling en productie.

Het NaTrue-initiatief moet de positieve ontwikkeling van natuurlijke cosmetica veilig stellen – met als vooropgezet resultaat een verdere versterking van het vertrouwen van de consument in holistische natuurlijke cosmeticaproducten. De totale jaarlijkse verkoop van natuurlijke cosmetica wordt alleen al in Europa geschat op ongeveer een miljard euro.

Er zijn 3 labels van het NaTrue keurmerk: Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bio-Anteil, Biokosmetik:

Voor meer informatie kijk hier en hier.

Natuurlijke Cosmetica Keurmerken

Er zijn in Europa twee belangrijke instanties die richtlijnen hebben opgesteld voor natuurcosmetica: BDIH en ECOCERT. Daarnaast is er nog de vereniging Proefdiervrij.

Natuurlijke cosmetica keurmerken

Natuurlijke cosmetica keurmerken

BDIH
De Federatie van Duitse Industrie en Handelsondernemingen voor geneesmiddelen, reformwaren, voedingsupplementen en lichaamsverzorging heeft een richtlijn opgesteld die het begrip natuurcosmetica voor de gebruiker verheldert. In 1996 ontwikkelde de BDIH richtlijnen voor gecontroleerde natuurcosmetica.

De fabrikanten van de producten die het BDIH keurmerk dragen, hechten bij de productontwikkeling veel waarde aan moderne, natuurlijke en bijzonder huidvriendelijke verzorging. De behoedzame omgang met plantaardige werkstoffen en het in acht nemen van de nieuwste wetenschappelijke feiten, staan garant voor innovatieve, verzorgende en beschermende producten, die elke dag weer de natuur laten leven.

Gecontroleerde natuurcosmetica bevat bijvoorbeeld als natuurlijke grondstoffen: plantaardige oliën, vetten en wassen, kruidenextracten, bloemenwater, etherische oliën en aroma’s uit gecontroleerde biologische teelt.

Naast de zorgvuldige keuze met betrekking tot plantaardige grondstoffen, spelen de milieuvriendelijkheid van het product, het milieuvriendelijk vervaardigen van een product, de afbreekbaarheid van de grondstoffen op milieuvriendelijke manier en het inzetten van recyclebare verpakkingen een grote rol.

ECOCERT
Ecocert is een Franse controle en certificatie organisatie die zich richt op ecologische en organische productie van voedingsmiddelen, cosmetica en kleding.
ECOCERT heeft voor cosmetica richtlijnen opgesteld, die het gebruik van natuurlijke bestanddelen met een hoge ecologische kwaliteit stimuleren.

Producten met het BDIH of ECOCERT keurmerk verwerken natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige olie, vetten en wassen, kruidenextracten of etherische oliën en aroma’s uit gecontroleerde biologische verbouw of wildernis conform de richtlijn.

Van belang zijn hierbij:

 • het gebruik van een minimaal percentage natuurlijke ingrediënten;
 • zorgvuldige keuze van de verwerkte plantaardige grondstoffen;
 • ecologische verdraagzaamheid van ieder product;
 • milieu- en hulpbronbesparende productieprocessen;
 • biologische afbreekbaarheid van grondstoffen.
 • PROEFDIERVRIJ
  De vereniging Proefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van proefdieren. De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dierproeven. Wat niet wil zeggen dat wij tegen de gezondheid van mensen zijn. Proefdiervrij richt zich op politiek en wetenschap en informeert het publiek om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder dierproeven.

  Wat is Natuurlijke Cosmetica?

  De ingrediënten waaruit alle cosmetica is samengesteld, kunnen synthetisch of natuurlijk van aard zijn. Kort samengevat zijn synthetische ingrediënten stoffen die door de mens zijn gemaakt. Natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig uit de natuur.

  Natuurlijke Ingredienten

  Natuurlijke Ingrediënten

  De basis van natuurlijke cosmetica producten wordt gevormd door natuurlijke ingredienten en heilzame planten, kruiden en bloemen. De producten ondersteunen het verzorgende en herstellende vermogen van de huid. De ingrediënten waaruit natuurlijke cosmetica is samengesteld zijn afkomstig alleen uit de natuur uit een gecontroleerde biologische teelt.

  De meeste natuurcosmetica fabrikanten delen een filosofie. Deze zou je kunnen omschrijven als: het goede uit de natuur gebruiken en produceren met respect voor de natuur.

  Weleda natuurlijke cosmetica

  Weleda natuurlijke cosmetica